8-րդ տարին անընդմեջ կազմակերպվել էր «Փոքրիկ վարորդ» մրցույթը