Ազգային վերելքը հնարավոր է միայն ներքին համերաշխության շնորհիվ