Դիլիջանի զինպանթեոնում Գ.Ծառուկյանի միջոցներով խաչքար է տեղադրվել