Հերոսների ընտանիքների կողքին լինելու պարտքը յուրաքանչյուրինս է