Կոտայքի մարզի տրանսպորտային համակարգը շուտով ամբողջովին կարդիականացվի