«Մուլտի Ագրոն»՝ լավագույն մեղր արտադրող, «Մուլտի Վելնեսը»՝ լավագույն մարզաառողջարարական համալիր