Այս իրավիճակն ի վնաս է աշխատում մեր երկրին, մեր ժողովրդին և հայրենական տնտեսությանը