Հիմնադրամը միաժամանակ մի քանի խոշոր բարեգործական ծրագիր է իրականացնում