Արդյունավետ կառավարման դեպքում հնարավոր կլինի երկիրը դուրս բերել ճգնաժամից