Երևանի Արարատ կոնյակի, գինու, օղու կոմբինատի թորման նոր մասնաշենքի բացում