Մուլտի Գրուպ կոնցեռնը վերագնել է Կոտայք գարեջրի գործարանը