Հայրենական պատերազմի 98-ամյա վետերան Ամասիկ Հակոբյանի ուղին հաղթանակների խորհրդանիշն է