Արտակարգ իրավիճակը քննարկելու համար ԲՀԿ-ն կանցկացնի լսումներ