Խոշոր աջակցություն՝ Արմավիր մարզի ավելի քան 300 ընտանիքի