Հնարավորությունների առավելագույն չափով օգնել մարդկանց…