Ֆինանսական աջակցություն՝ սոցիալապես անապահով քաղաքացիներին